ar

Tırnak Yatağı Onarımı

Tırnak Yatağı Onarımı

Değişik nedenlerle oluşabilen tırnak yatağı onarımlarında gelen tırnağın tabana tutunabileceği düzgün zemin oluşturulur. Bazen tekrarlayan cerrahi girişim gerekli olabilmektedir. Mantar gibi enfeksiyöz neden varsa ilaçlar cerrahi tedavi ile birlikte uygulanmalıdır.